Wanneer is Polyvagaal/PRI therapie iets voor jou?

Klachten en problemen leren zien als ontregeling van het zenuwstelsel, geeft direct veel lucht en ruimte. Snappen hoe jouw zenuwstelsel in elkaar zit, hoe het getriggerd wordt en vooral de weg naar meer openheid en verbinding door het te leren reguleren is helend. De heldere methode is breed toepasbaar in alle situaties waarin je je leven als moeizaam ervaart en het anders zou willen. 

Klachten en gevoelens waar je iets aan kunt doen:

 • stress en burn-out
 • somberte en depressie
 • veel piekeren, angst en onzekerheid
 • boosheid
 • eenzaamheid
 • slapeloosheid
 • fysieke klachten als migraine, overgangsklachten

Deze klachten en gevoelens kunnen in verschillende situaties naar boven komen. De een heeft er last vooral last van in zijn werk, de ander komt het tegen in zijn rol als ouder of in de relatie. Ieder mens worstelt zo op zijn eigen manier met belemmerde gevoelens en negatieve krachten. Gelukkig kun je daar veel aan doen.

Voorbeeldsituaties waarin regulering uitkomst kan bieden.

in werk

 • hoge prestatiedruk
 • conflicten in de samenwerking
 • stress en burnout-klachten
 • problemen met leidinggeven
 • angst voor autoriteit
 • zingeving: wat wil ik nu echt?

Opvoedingsvraagstukken

 • het idee hebben dat je het als ouder niet goed doet
 • snel je geduld verliezen
 • je onmachtig of alleen voelen in je ouderschap

in de relatie

 • terugkerende conflicten
 • bindingsangst, verlatingsangst
 • verschil van inzicht in de opvoeding
 • uit elkaar groeien
 • gebrek aan emotionele en/of seksuele intimiteit
 • ongewenste kinderloosheid

Bewustzijnsontwikkeling

 • Zingevingsvraagstukken
 • Spirituele ontwikkeling: leren leven vanuit een open hart