AANBOD

Leren je zenuwstelsel reguleren, dan kan op verschillende manieren.

Wil je weten welk traject het beste bij je hulpvraag past. Klik voor meer informatie over de trajecten op de foto’s. Via een intake kun je kennismaken met mij en mijn aanpak. 

Worstel niet langer met lastige gevoelens en gedachten dan nodig is. Polyvagal informed therapy biedt heldere en concrete tools die je in je eigen situatie leert toepassen in situaties voor jou lastig zijn. Je kunt je omgeving vaak niet veranderen. Wat je wel kunt veranderen is hoe je tegen die omgeving aankijkt en hoe je ermee om wil gaan. En dat maak vaak een wereld van verschil.

Werkwijze en kosten

We starten met een intakegesprek waarin we onderzoeken wat jij nodig hebt.  Je kunt dan tevens kijken of je een klik voelt met mij als therapeut. Gaan we samenwerken dan maken we eens in de twee weken een afspraak van een uur.  De kosten van de intake en vervolgsessies bedragen 110,- euro per uur particulier tarief en 155,- euro indien het traject vergoed wordt door de werkgever.

Praktisch

Vereniging Integrale Vitaliteitskunde (VIV)
RBCZ
Register Beroepsbeoefenaren
Complementaire Zorg

Indien je aanvullend verzekerd bent, kom je mogelijk in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding van de therapiesessies (alternatieve zorg, psychosociale therapie).

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, ViV registratienummer 1907984. Als complementair therapeut ben ik aangesloten bij Register Complementaire therapeuten RBCZ licentienummer 200159R. AGB code van mijn praktijk Identity Projects: 90067031, AGB code van mij als zorgverlener P.H. Staal 90107969.

Op de levering van mijn diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing die vermeld worden in een behandelovereenkomst die je ontvangt bij het intakegesprek.

Klachtenregeling WKKGZ

In het kader van de WKKGZ heb ik een klachtenregeling lopen bij mijn beroepsvereniging VIV. Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken.

De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders. Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:

  1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.
  2. Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door het klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging VIV Nederland. info@vivnederland.nl, de klachtenfunctionaris komt bij de Camcoop vandaan.
  3. Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie voorgelegd. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals kosten. https://www.camcoop.nl/media/cbv-reglement.pdf

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je. Via deze link vind je mijn registratie bij de geschillencommissie https://www.camcoop.nl/

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Ik wens je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben hoor ik dat graag.

Meldcode huiselijk geweld

Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en of kindermishandeling volg ik de meldcode huiselijk geweld. Wanneer dit aan de orde is, worden de volgende stappen doorlopen.
Stap 1: In kaart brengen van de signalen.
Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld of een deskundige op het terrein van letselduiding.
Stap 3: Gesprek met de cliënt.
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling.
Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden