Privacyverklaring

Erna Staal – Identity Projects Praktijk voor Polyvaal en PRI Therapie in Nijmegen en Arnhem.

(versie augustus 2020)

Bedankt voor je bezoek aan mijn website www.ernastaal.nl waar transparantie een groot goed is. Als je het contactformulier instuurt laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen.

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel en hoe ze worden beveiligd en bewaard. Dat vertel ik in deze privacyverklaring. Deze verklaring moet beknopt, toegankelijk, begrijpelijk en transparant zijn. Deze waarden liggen dicht bij mijn manier van werken.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.

Het spreek voor zich dat ik je gegevens alleen gebruik voor het doel waarvoor het bedoeld is. Je gegevens in het contactformulier gebruik ik om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, wordt beveiligd bewaard. Over dat alles hieronder in detail meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult en/of gebruik maakt van de diensten van Identity Projects worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en je e-mail adres.

Als voorbereiding op een intakegesprek stuur ik je een intakeformulier met de vraag om dat in te vullen en mee te nemen naar het gesprek. Na de intake beschik ik over meer persoonsgegevens dan uitsluitend je contactgegevens, nl. geslacht en geboortedatum.

Waarom worden die opgevraagd?

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (een begeleidingstraject). Ik gebruik je naam en contactgegevens logischerwijs om contact met je te onderhouden en je te informeren over de relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. De begeleiding is incl. alle support buiten de sessies om en alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd.

De persoonsgegevens die je met mij deelt in het intakeformulier worden enkel gebruikt in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en ik verzamel alleen die gegevens die in dat verband nuttig of nodig zijn. Je gegevens worden tevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of je anderszins te informeren over mijn bedrijfsactiviteiten en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Voor de verwerking van gegevens van jongeren onder de 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerking (door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van de mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals een redelijke bedrijfsuitoefening. Een bank voor de verwerking van betalingen. Een accountant vanwege de verwerking van facturen met adresgegevens. Met deze verwerkers  zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten.

Je gegevens zijn goed beveiligd

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen ‘in the cloud’. Mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. Mijn telefoon is eveneens passend beveiligd.

Het intakeformulier, de behandelovereenkomst en de aantekeningen die ik maak van de gesprekken bewaar ik in een afgesloten kast.

Alles wat we bespreken via Whatsapp, SMS of mail blijft daar en wordt beschermd door de privacyovereenkomsten waar we ‘ja’ op zeiden als gebruikers van die diensten.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

De gegevens van cli├źnten worden niet langer bewaard dan strikt nodig is. De bewaartermijn van de gegevens in uw dossier is conform de Wet op de Geneeskundige behandeling 15 jaar. Als ondernemer ben ik verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Wil je gegevens inkijken, laten verwijderen of klopt er iets niet?

Je hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@identityprojects.nl. Identity Projects zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Tips, vragen of andere feedback?

Ik neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op via info@identityprojects.nl

Erna Staal – Polyvagal Informed Therapist, Gecertificeerd PRI therapeut,

Praktijk Identity Projects, Nijmegen en Arnhem, www.ernastaal.nl , 06-47430875, KvK 09160268