Erna Staal

We maken allemaal in ons leven langdurig of korter momenten mee waarop we de verbinding met onze levenskracht, onszelf en/of de mensen om ons heen kwijt zijn. Gevoelens als angst, somberte, onzekerheid, stress, boosheid of frustratie zijn dan op de voorgrond. Goed dat je hulp zoekt. Je hoeft het niet alleen te doen. Je kunt jezelf niet aan je haren uit het moeras trekken.

In moeilijke momenten in je leven kan ik een stuk met je meelopen. We onderzoeken samen wat er aan de hand is en wat nodig is, passend bij wie jij als mens bent. Therapie is maatwerk. En we werken heel concreet, alles wat we doen is meteen vertaalbaar naar jouw leven en de alledaagse praktijk.

In mijn werkwijze staan de Polyvagaal theorie en het gedachtegoed van Past Reality Integration centraal. Uitgangspunt van deze methoden is dat er onder invloed van triggers overleefmechanismen worden geactiveerd. Ik help je te leren herkennen wanneer dat gebeurt en hoe je de overleefmechanismen om kunt zetten naar passend gedrag in het hier en nu. Hiermee wordt het gevoel van veiligheid vergroot en daarmee de verbinding met jezelf en anderen. Je krijgt concrete tools die passen bij jou. Overleven verandert in levenskracht. Het leven wordt plezieriger en lichter. Met vertrouwen kun je de uitdagingen die het leven biedt aangaan.

Worstel niet langer, je bent van harte welkom

Erna Staal

Individuele therapie

Loop je ergens vast in je leven? Ik help je graag je plezier en kracht te hervinden.

Relatietherapie

Terug naar de liefde van toen? Bewust worden van patronen en tools om samen verder te kunnen.

Online therapie mogelijk